8x10 Varsity Team copy8x10 Varsity TeamAbbott Williams-2Abbott Williams-2Abbott Williams-2_2Abbott Williams-2_3Abbott Williams-3Abbott Williams-3Abbott Williams-3_2Abbott Williams-3_3Abbott WilliamsAbbott WilliamsAbbott Williams_2Abbott Williams_3Adam Swenson-2Adam Swenson-2Adam Swenson-2_2Adam Swenson-2_3Adam Swenson-3Adam Swenson-3