JHS 8X10 VARSITY TEAMVarsity Soccer TeamAndri Rogel Varela bannerAndri Rogel Varela banner_2Andri Rogel Varela banner_3Andri Rogel VarelaAndri Rogel Varela_2Andri Rogel Varela_3Braxton Walhovd-2Braxton Walhovd-2_2Braxton Walhovd-2_3Braxton WalhovdBraxton Walhovd_2Braxton Walhovd_3Citlali Basilio Banner-2Citlali Basilio Banner-2_2Citlali Basilio Banner-2_3Citlali Basilio BannerCitlali Basilio Banner_2Citlali Basilio Banner_3